RCI SYSTEM

FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

INTERAKTIV DISPLAY

LÄTTFÖRSTÅLIGT GRÄNSSNITT

MJUKA INBROMSNINGAR

STYR MJUKT NER NÄR GRÄNSERNA NÄRMAS

OPS är ett lastbegränsande system (RCI) Med funktioner som höjd, sväng och lastbegränsning. Givare på maskinen beräknar dess position och last. Utifrån angivna värden begränsar systemet maskinens rörelser.

ANVÄNDARVÄNLIGHET

Interaktiv display med visuellt gränssnitt
Enkelt att använda
Styr mjukt ner när gränserna närmas

EFFEKTIVITET

Kort installationstid enkelt montage
Reducerad ställtid
Minimal anpassning av maskin

TILLFÖRLITLIGHET

Anvancerade Säkerhetsfunktioner
Tredjeparts granskning
Beprövade standard komponeter

Klicka på hämta för att ladda ner produkt broschyren
Hämta

Ockelbo Kabelteknik AB

Helhetslösningar för kabelarbete i järnvägsmiljö

“Ockelbo Kabelteknik tackar för förtroendet att få vara med och utveckla vältningsförhindrande system för Tunga spårgående arbetsredskap.”

InTeEx är uppbyggt av ett branschkunnigt arbetslag med gedigen erfarenhet av utveckling av produkter och specialmaskiner, och besitter mångårig erfarenhet av säkerthetssystem. Mk3D är InTeEx utvecklingspartner och har varit delaktig under utvecklingsfasen. Mk3D skapar avancerade lösningar för bland annat ABB och Sandvik. Deras innovationsförmåga och kunskap gör dem till en värdefull partner för utvecklingen av RCI-Systemet.

Verkställande direktör

Utvecklings ansvarig

Programerare

Mikael Kling

Efter att vi talat med aktörer i branschen fann vi ett behov av ett RCI system som arbetar tillsammans med maskinföraren. Vår målsättning har varit att utveckla systemet så att den upplevs som en tillgång och inte som ett hinder i arbetet.

Mikael.kling@inteex.se

Emil Einarsson

OPS har genomgått omfattande tester och är idag ett system som är enkelt att installera likväl att ställa in och använda. Hårdvaran är uppbyggd av noga utvalda komponenter som möter förhållandena på den nordiska marknaden.

Emil.Einarsson@inteex.se

Roland Einarsson

Ett komplext system med avancerade säkerhetsfunktioner där utmaningen har varit att kombinerna användarvänlighet med hög säkerhet. Laster och positioner beräknas fortlöpande och styr mjukt ner de olika funktionerna när gränserna närmas.

Mikael Kling

Efter att vi talat med aktörer i branschen fann vi ett behov av ett RCI system som arbetar tillsammans med maskinföraren. Vår målsättning har varit att utveckla systemet så att den upplevs som en tillgång och inte som ett hinder i arbetet.

Mikael.kling@inteex.se

Emil Einarsson

OPS har genomgått omfattande tester och är idag ett system som är enkelt att installera likväl att ställa in och använda. Hårdvaran är uppbyggd av noga utvalda komponenter som möter förhållandena på den nordiska marknaden.

Emil.Einarsson@inteex.se

Roland Einarsson

Ett komplext system med avancerade säkerhetsfunktioner där utmaningen har varit att kombinerna användarvänlighet med hög säkerhet. Laster och positioner beräknas fortlöpande och styr mjukt ner de olika funktionerna när gränserna närmas.
Skicka ett meddelande
Vill du ha en offert, bli en sammarbetspartner eller komma i kontakt med oss.
Skicka ett meddelande så återkommer vi inom kort.